Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Oferta

Nasz Zespół składa się z osób będących specjalistami w takich dziedzinach jak: psychologia biznesu, psychologia kliniczna, medycyna, ekonomia, prawo, doradztwo zawodowe czy fundusze europejskie.

Zasadniczym celem przygotowanych programów szkoleniowych jest dokonanie rozwoju w obszarze wiedzy, umiejętności oraz postaw w takim zakresie, by poprzez zmiany w zachowaniu przyniosło to pozytywny wpływ na wydajność indywidualną i zespołową. Szkolenia to jedno z silniejszych i skuteczniejszych narzędzi rozwoju kompetencji. Dobrze przygotowane i odpowiednio zrealizowane przynoszą korzyści zarówno firmie, jak
i pracownikom.

Szkolenia przygotowane przez zespół NewKey przeznaczone są dla wszystkich organizacji i osób, dla których istotne jest podnoszenie efektywności zawodowej. Wychodzimy z założenia, że efektywność zawodowa jest uzależniona od szeregu różnych kompetencji. Prowadząc Trening behawioralny kładziemy nacisk na pracę nad postawami i kształtowaniem konkretnych zachowań w ramach rozwijanych kompetencji. Realizowane podczas treningu ćwiczenia są omawiane, a uczestnicy na bieżąco otrzymują informację zwrotną o swoich mocnych stronach i obszarach do rozwoju. Podczas treningu, szczególne znaczenie mają zajęcia praktyczne, wykorzystujące metodologię studiów przypadków opartych na specyfice branży.

Opracowane programy szkoleniowe oparte są o pracę warsztatową, podczas której uczestnicy będą wykonywali szereg ćwiczeń. Podczas szkoleń uczestnicy realizują ćwiczenia zarówno indywidualnie, w parach, jak i grupowe.

Ze względu na warsztatowo – treningowy charakter naszych szkoleń elementy merytoryczne są przedstawiane
w różnorodny, sposób zarówno poprzez prezentację multimedialną, jak i w praktycznej formie umożliwiającej zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie. Każde ze zrealizowanych szkoleń zakończone jest indywidualnym Action Planem, stanowiącym kompleksową informację zwrotną odnośnie sugerowanych działań poszkoleniowych – rozwojowych.