Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Dofinansowania

Sprawdź możliwości dofinansowania

Akademia Menadżera

Akademia Menadżera MŚP to nowy projekt dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla firm z sektora MMŚP, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Program został uruchomiony 1 marca 2019 roku i potrwa do 31 sierpnia 2022 roku.

Na co?

Celem projektu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Kto może otrzymać?

Firmy z sektora MMŚP, które:

 • mają swoją siedzibę zarejestrowaną na terytorium Polski,
 • planują przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze

Ile możesz otrzymać?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu.

 • dofinansowanie do 80%
 • kwota wsparcia do 100 tys. zł

Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę i skorzystać z dofinansowania zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą i udzielimy kompleksowych informacji.

Podmiotowy System Finansowania

W ramach RPO rozpoczęto uruchamianie tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego). PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe. 

Na co?

Dofinasowanie można przeznaczyć na rozwój umiejętności i kompetencji właściciela firmy i pracowników, poprzez:

 • szkolenia e-learningowe
 • szkolenia stacjonarne i wyjazdowe (otwarte i zamknięte)
 • doradztwo, mentoring, coaching
 • kursy zawodowe
 • studia podyplomowe

Kto może otrzymać?

Właściciele firm z sektora MMŚP.

Ile możesz otrzymać?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielu czynników. Od wielkości przedsiębiorstwa, regionu, branży, wieku i poziomu wykształcenia osób kierowanych na szkolenie.

 • dofinansowanie nawet do 80% 
 • kwota wsparcia do 400 tys. zł 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych  osób na rynku pracy, by potrafili sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom. Program ma skutecznie zapobiegać utracie zatrudnienia oraz pomagać w rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Kwota wydatków planowanych w ramach KFS na rok 2020 wynosi 197 680 000,00 zł

Na co?

Szkolenia przyczyniających się do podniesienia kompetencji zawodowych.

Kto może otrzymać?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Ile możesz otrzymać?

 • Dofinansowanie na poziomie od 80% do 100% całkowitej wartości szkolenia.
 • limit na osobę/pracownika wynosi 12.000 zł (np. zatrudniasz 10 osób * 12.000 = 120 000,00 zł)