Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Kontakt

New Key Sp. z o.o. Sp. K
ul. 10 lutego 7/104 , 81-366 Gdynia
tel: 570 204 610
e-mail: biuro@newkey.pl

oddział:

ul. Przemysłowa 16B
14-260 Lubawa
 
 
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000544304,
NIP: 5851470441, REGON: 360807146