Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Podstawą sukcesu w biznesie są szkolenia

Szkolenia BHP

Szkolenia z obszaru BHP

Szkolenie wstępne BHP
Szkolenie okresowe BHP – dla pracodawców, dla pracowników służby BHP, dla robotników, dla stanowisk administracyjno-biurowych, dla stanowisk inżynieryjnych
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Ochrona przeciwpożarowa
Szkolenia alipinistyczne (prace na wysokości)