Rozwój osobisty

Szkolenia to jeden ze sposobów na rozwój pracowników firmy. Poniżej przedstawiamy Państwu listę szkoleń podczas, których rozwijana jest wiedza i umiejętności niezbędne dla skutecznego realizowania celów biznesowych. Każde z proponowanych szkoleń jest prowadzone w sposób dostosowany do poruszanej tematyki i poziomu wiedzy jego uczestników. Stosowane przez trenera narzędzia edukacyjne oparte są o metodykę nauczania człowieka dorosłego, tak by w ciągu 2 dni szkoleniowych uczestnicy mogli skutecznie przyswoić jak największą ilość nowych informacji. Szczegółowy program szkoleń dostępny jest drogą mailową.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach
 • uaktualnienie i poszerzenie posiadanej przez uczestników wiedzy
 • zwiekszenie motywacji do własnego rozwoju i planowania ścieżki kariery
 • zwiększenie efektywności komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy
 • udoskonalenie umiejętności prezentacyjnych i autoprezentacyjnych
 • rozwój umiejętności twórczego i elastycznego myślenia
 • rozwój umiejętności współpracy w zespole podczas rozwiązywania problemów
 • poznanie technik asertywnego zachowania
 • nabycie umiejętności skutecznego przekazywania informacji
 • nabycie zdolności rozpoznawania barier komunikacyjnych oraz ich skutecznego przezwyciężania
 • poznanie konstruktywnych sposobów przyjmowania i wyrażania krytyki
 • poznanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
 • poprawienie organizacji pracy wśród pracowników

Planowanie rozwoju zawodowego

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom planowania swojego rozwoju zawodowego oraz kształtowania zachowań adaptacyjnych względem pracy. Celem nadrzędnym jest rozwijanie i wzmacnianie wśród pracowników postaw zorientowanych na ciągły rozwój, doskonalenie zawodowe i otwartość na zmiany.


Efektywne prowadzenie spotkań

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego i swobodnego prowadzenia wszelkiego rodzaju spotkań. Przedstawiane i ćwiczone są elementy pracy warsztatowej mającej na celu aktywizację odbiorców.


Twórcze rozwiązywanie problemów

Szkolenie to prezentuje metody zwiększające kreatywność własną oraz zespołów. Trener koncentruje się na rozwijaniu wśród uczestników elastyczności myślenia oraz twórczego/nieszablonowego podejścia do rozwiązywania problemów.


Komunikacja zespołowa

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności skutecznego komunikowania się: aktywnego słuchania, precyzyjnego wyrażania myśli i poglądów, zadawania pytań, odzwierciedlania. W czasie szkolenia wskażemy bariery utrudniające efektywną komunikację oraz przećwiczone zostaną sposoby radzenia sobie z nimi.


Profesjonalna prezentacja

Profesjonalna prezentacja to nieoceniona pomoc podczas wystąpień publicznych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady tworzenia prezentacji odpowiednich do omawianego zagadnienia oraz zbudują własny szablon odpowiadający ich potrzebom.


Asertywność w relacjach zawodowych

Celem szkolenia jest ukazanie uczestnikom różnic między zachowaniami uległymi a asertywnymi. Przekazywana jest istota zasady: „asertywność obejmuje nie tylko umiejętność mówienia NIE, ale także uznanie, że współrozmówca ma również do tego prawo”. Uczestnicy w trakcie ćwiczeń poznają zarówno styl komunikacyjny zazwyczaj przyjmowany przez rozmówców w trudnych, stresujących sytuacjach, jak i sposoby asertywnego reagowania na nie.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Celem szkolenia jest dostarczenie narzędzi wspierających zarządzanie czasem i organizacji pracy, adekwatnych do poziomu umiejętności uczestników. Szkolenie proponowane jest osobom, które przytłacza mnogość zadań zawodowych, brakuje im czasu na życie prywatne i mają trudność z organizacją własnej pracy.