Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe przeznaczone są dla osób, które w ramach obowiązków zawodowych są odpowiedzialne za kontakt z klientem, realizowanie programów sprzedażowych, czy też negocjowanie umów i kontraktów. Usystematyzowanie wiedzy oraz przećwiczenie pewnych technik sprzedażowych, znacznie wpływa na efektywność pracy osób odpowiedzialnych za generowanie wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Korzyści wynikające ze szkoleń
  • rozwój umiejętności pracy z klientem, dostrzegania jego potrzeb i oczekiwań
  • zbudowanie w organizacji standardów obsługi klienta, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta
  • wypracowanie sposobów radzenia sobie z wpływem wywieranym przez innych, szczególnie próbami manipulacji.
  • nabycie umiejętności efektywnego negocjowania kontraktów

Profesjonalny proces sprzedaży

Zakres prezentowanego szkolenia obejmuje główne aspekty, istotne dla efektywnej sprzedaży. Podczas zajęć przekazywana jest konkretna wiedza, niezbędna do trafnego oraz profesjonalnego odpowiadania zarówno na potrzeby klienta, jak i firmy. Uczestnicy szkolenia wraz z trenerem opracowują i ćwiczą schematy postępowania w konfrontacji z różnymi typami klientów (np. klient niezdecydowany, klient nerwowy itd.). Wszystkie metody stosowane w procesie sprzedaży są dopasowywane do specyfiki branży i produktu, tak by posługiwanie się nimi przyniosło organizacji wymierne korzyści.


Komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Szkolenie w głównej mierze obejmuje zakres tematyczny dotyczący kształtowania pozytywnej postawy względem klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Kolejnym aspektem poruszanym podczas zajęć jest zaprezentowanie narzędzi komunikacyjnych oraz negocjacyjnych, pozwalających na podnoszenie jakości obsługi, poprzez precyzyjne badanie potrzeb klienta czy też właściwe reagowanie w sytuacji konfliktu.


Wywieranie wpływu

Każdego dnia wywieramy wpływ na drugą osobę, bądź sami jesteśmy pod czyimś wpływem. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie powszechnie stosowanych metod wywierania wpływu wraz z towarzyszącymi im konsekwencjami (pozytywnymi i negatywnymi). Znaczna część zajęć poświęcona jest zaprezentowaniu uczestnikom schematów funkcjonowania technik manipulacyjnych oraz nabyciu przez nich umiejętności radzenia sobie z wywieranym wpływem.


Skuteczne negocjacje

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników umiejętności osiągania satysfakcjonujących wyników w trakcie prowadzenia rozmów i zawierania umów z Klientami firmy. Przedstawione zostaną najefektywniejsze techniki negocjacyjne, fazy procesu negocjacyjnego oraz sposoby prowadzenia rozmów pozwalające na osiąganie zakładanych wyników, bez naruszania zasad etycznych.


Techniki przejmowania i przywiązania klientów do firmy

W trakcie szkolenia dowiesz się jak przygotować się do przejęcia klientów korzystających z usług i produktów konkurencyjnych firm. Nauczysz się analizować poczynania konkurencji i wyciągać wnioski, które posłużą do przygotowania lepszej i atrakcyjniejszej oferty. Dowiesz się, jak opracować własną strategię przejęcia klienta konkurencji. Przygotujesz się do prowadzenia rozmowy handlowej z klientem konkurencji. Poznasz i nauczysz się korzystać z zasad prowadzenia działań sprzedażowych wykorzystywanych wobec klientów konkurencji.


Obsługa reklamacji i klienta trudnego

Dzięki szkoleniu wypracujesz umiejętności prowadzenia rozmowy dotyczące skarg i zażaleń czy reklamacji wpływających na poprawę jakości obsługi. Podniesiesz umiejętności podtrzymywania pozytywnych i długotrwałych relacji z Klientami.

Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnicy powinni: Umiejętnie i efektywnie reagować w sytuacji konfliktowej z korzyścią dla Klienta i interesu oraz wizerunku własnej firmy. Opanować mechanizmy reakcji w sytuacji reklamacyjnej i roszczeniowej Posiąść umiejętność skutecznego udzielania odpowiedzi na zastrzeżenia klienta.


Budowanie strategii sprzedaży

Biorąc udział w szkoleniu zostaniesz przygotowany do: Tworzenia strategii sprzedaży w Twojej firmie. Korzystania z narzędzi analitycznych, w celu właściwej oceny sytuacji rynkowej oraz prawidłowego nadzorowania działu sprzedaży i poszczególnych jego członków pod względem wykonanej pracy oraz jej efektywności i rentowności. Poznasz również metody budowy efektywnego i odpowiedniego dla działalności firmy planu handlowego.


Rozmowy handlowe przez telefon

Podczas szkolenia wypracujesz metody oraz poznasz zasady obowiązujące podczas rozmów telefonicznych z klientem. Nauczysz się budować skrypty oraz wyeliminujesz złe nawyki. Nauczysz się prowadzić rozmowy w sposób oszczędzający czas Twój oraz klienta, co z kolei zwiększy efektywność Twojej firmy.