Szkolenia prawne

Prawo pracy

Zapoznanie uczestników ze zmianami Kodeksu pracy obowiązującymi od 2016 r., w tym: zmian obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. dotyczących urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich, zdobycie wiedzy na temat zmian Kodeksu pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 r. dotyczących zasad zatrudniania okresowego. Poszerzenie wiedzy na temat m.in. zasad zatrudniania pracowników, tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozliczania podróży służbowych, czasu pracy, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.


Zamówienia publiczne

W toku szkolenia omówione zostaną zmiany przepisów będące skutkiem nowelizacji . Uczestnicy szkolenia w czasie zajęć praktycznych dokonają analizy przykładowej (starej) dokumentacji postępowania przetargowego i uzupełnią (zmienią) treść jej zapisów dostosowując ją do stanu prawnego wynikającego z nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania dokumentacji przetargowej.


Windykacja należności

Kluczowe zagadnienia: Windykacja należności i jej egzekwowanie Zwiększenie efektywności egzekucji Dalsza informatyzacja procedury cywilnej w zakresie postępowania egzekucyjnego Ograniczenie kognicji sądów Zmiany przepisów dotyczących niektórych czynności procesowych, których celem jest usprawnienie postępowania Egzekucja należności od spadkobierców Odzyskiwanie należności i lokali Zmiany legislacyjne innych aktów prawnych Ochrona danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń


Administracja bazy danych – Giodo

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przechowywanie wrażliwych danych oraz uwrażliwienia pracowników na ochronę prywatności bezpieczeństwa danych i ponoszonej odpowiedzialności


Archiwizacja dokumentów

Skierowane jest do osób zajmujących się archiwizowaniem dokumentów – pracujących w sekretariatach i kancelariach – zamierzających podjąć pracę która będzie wymagała od nich wiedzy i umiejętności z zakresu archiwizowania dokumentów