Szkolenia marketingowe

E-PR

nowoczesny marketing internetowy

Cel szkolenia
  •  jak wykorzystać nowe technologie w komunikacji z mediami, klientami, partnerami i otoczeniem rynkowym?
  •  jak komunikować się z uwzględnieniem różnych segmentów odbiorców
  •  w jaki sposób pisać, by użytkownicy i dziennikarze chętnie czytali nasze informacje? • czy i w jaki sposób promować content zwiększając audytorium czytelników
  •  jak mierzyć skuteczność publikowanej treści?
Korzyści dla uczestników
  •  Zapoznanie ze specyfiką internetu i poznanie różnic między komunikacją online versus offline
  •  Poznanie skutecznych sposobów i narzędzi dotarcia z przekazem do różnych grup docelowych
  •  Inspiracje, benchmarki i case studies – przykłady aktywności firm na polu ePR, content marketingu i dziennikarstwa w sieci
  •  Poznanie metod i wskaźników pozwalających na estymowanie efektywności w komunikacji firmy w kanale online

Kampanie reklamowe

Ad-Words, Facebook, Seo – osób zajmujących się reklamą i promocją firmy w internecie pracowników działów marketingu, sprzedaży i PR, których zadaniem jest podjąć działania w internecie osób zarządzających treściami serwisów www specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży oraz PR koordynatorów działań w internecie, prowadzących kampanie e-marketingowe. Korzyści i gwarantowany rozwój umiejętności: poznanie praktyki projektowania i realizacji kampanii promocyjnych w internecie tworzenie skutecznych reklam w różnych kanałach: Google AdWords, Facebook wykorzystanie e-mail marketingu w działaniach promocyjnych świadomego wyboru skutecznych narzędzi i metod reklamy internetowej poznanie sposobów realizacji, wdrażania i monitoringu kampanii promocyjnych online określenie realnych celów i pomiar skuteczności działań w zakresie komunikacji online


Planowanie strategii marketingowych

Szkolenie przeznaczone dla: Menedżerów i dyrektorów marketingu Menedżerów produktów i marek Specjalistów z działów marketingu Specjalistów z działów planowania i controllingu. Nabycie umiejętności stosowania różnych metod analizy marketingowej Umiejętność wypracowywania skutecznych strategii marketingowych Umiejętności wypracowania praktycznego planu działań marketingowych


Psychologia reklamy

Szkolenie przeznaczone dla: dyrektorów kreatywnych, copywriterów, webdesingerów i innych pracowników agencji reklamowych, interaktywnych, domów mediowych menedżerów i specjalistów działów komunikacji marketingowej w firmach specjalistów i menedżerów działów marketingu specjalistów w firmach, którzy zajmują się kontaktami z agencjami reklamowymi, domami mediowym, agencjami marketingu mobilnego itp. nadzorującymi realizację zleceń na zewnętrzne działania reklamowe


Badania marketingowe

akościowe i ilościowe – Szkolenie badania jakościowe i ilościowe kierujemy do osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane zarządzanie danymi jakościowymi i ilościowymi w firmie, w zakresie planowania (projektowania) , realizacji, analizy i prezentacji pozyskanych wyników, ewaluacji badania jakościowego i ilościowego.


Techniki promocyjne

Dla każdego kto chce pozyskać wiedzę o marketingu i promocji firmy z wykorzystaniem najskuteczniejszych narzędzi powszechnie dostępnych, przydatne zarówno dla osób zarządzających firmą jak i dla pracowników działów marketingu i promocji.


Benchmarking

Biorąc udział w szkoleniu: Dowiesz się czym jest benchmarking i w jakich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa najczęściej się pojawia, Poznasz rodzaje i zastosowania benchmarkingu, ze szczególnym naciskiem na benchmarking konkurencyjny na poziomie marki i elementów marketingu mix, Nauczysz się jak reagować na działania konkurencji, która Twoje działania marketingowe uważa za dobry wzór do naśladowania, Na wielu praktycznych przykładach nauczysz się jak wykorzystać benchmarking do budowania swojej przewagi konkurencyjnej.


Budowanie marki

Biorąc udział w szkoleniu zostaniesz przygotowany do przeprowadzenia działań związanych z repozycjonowaniem i rebrandingiem marki. Uczestnicząc w naszym szkoleniu: Usystematyzujesz wiedzę dotyczącą marki i prowadzonych w jej ramach działań. Dowiesz się czym jest repozycjonowanie i rebranding, kiedy i w jakim celu przeprowadza się te działania. Poznasz praktyczne zastosowania strategii zmian. Nabędziesz umiejętność oceny kondycji marki i określenia kierunku zmian. Poznasz zasady towarzyszące przeprowadzaniu zmian w marce.