Szkolenia księgowe

Księgowość w małym i średnim przedsiębiorstwie

Szkolenie przyczyni się do nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych na stanowiskach pracowników prowadzących księgowość małych i średnich przedsiębiorstw.Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do zagadnień księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:• zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw stosownie do potrzeb i zadań danej firmy,• prowadzić dokumentację księgową i prawidłowo ją kwalifikować oraz ewidencjonować – stosownie do metod realizowanych w danej firmie,• rozliczać przedsiębiorcę z otoczeniem,• gromadzić i przechowywać dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację finansowo-księgową stanowiącą podstawę ewidencji i rozliczeń.


Przegląd aktualności podatkowych

szkolenie otwarte z zakresu Praktycznego Przeglądu Podatkowego 2015/2016 z „pakietem wiedzy”- VAT, CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa. Szkolenie jest przeznaczone dla służb finansowo-księgowych, zajmujących się rozliczaniem podatku dochodowego (zarówno w aspekcie rozliczania podatku podmiotu gospodarczego, jak również w zakresie wypełniania obowiązków płatnika podatku dochodowego od pracowników i innych osób), jak również rozliczaniem podatku VAT w obrocie krajowym i międzynarodowym.


Rozliczanie projektów

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności prawidłowego rozliczania, kontroli oraz innych zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które są zaangażowane w realizowanie projektów unijnych, członków zespołów projektowych, a także pracowników przedsiębiorstw, organizacji i wszelkich innych instytucji, które chcą pozyskiwać środki unijne.


Kadry i płace

• Praktyczne przygotowanie Słuchacza do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Kadr i Płac. • Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, praktycznego zastosowania zasad wynagradzania, naliczania zasiłków oraz udzielania urlopów.• Obsługa „Płatnika” wraz z przekazem elektronicznym.Obsługa programu kadrowo – płacowego „Symfonia Kadry i Płace”