Kontakt

New Key Sp. z o.o. Sp. K
ul. Oficerska 28/4, 81-548 Gdynia
tel: 530 290 631
e-mail: biuro@newkey.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000544304,
NIP: 5851470441, REGON: 360807146