Dotacje/Fundusze

ue
kfs

zus

Zajmujemy się doradztwem w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych zarówno dla sektora przedsiębiorstw jak i jednostek samorządowych. Oferujemy wsparcie konsultantów posiadających odpowiednie przygotowanie, wiedzę i doświadczenie. Prowadzimy konsultacje dotyczące wydatkowania środków z pomocy publicznej, realizacji projektów inwestycyjnych, a także udzielamy wsparcia w procesie ich prawidłowego rozliczania.

Działania obejmują:
 • Pozyskiwanie dofinansowania z UE na realizację projektów inwestycyjnych (wdrożeniowych) oraz badawczo-rozwojowych w ramach RPO, PO IR, PO PW, PROW, PO Rybactwo i Morze;
 • Prace badawcze i opisy technologii;
 • Transfer technologii z sektora nauki do biznesu;
 • Szkolenia z zakresu rozliczania projektów współfinansowanych środkami UE
 • kredyty technologiczne
W ramach współpracy oferujemy:
 • przeprowadzenie procedur przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • parametryzację projektu pod kątem Programu jako źródła pozyskania dofinansowania
 • konsultacje na etapie przygotowywania dokumentacji projektu: koncepcja technologiczna, Studium Wykonalności, Biznes Plan, Analiza
 • pełnienie funkcji menadżera/koordynatora projektu
 • nadzór nad rzeczową realizacją projektu
 • udzielenie wsparcia w procesie prawidłowego rozliczenia dotacji
Korzyści dla klienta:
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Dobór programu pod preferencje i możliwości inwestora
 • Pomożemy stworzyć odpowiednią strategię długofalową
 • Unikniesz problemów z rozliczeniem i papierologią