Coaching

Coaching menadżerski

Coaching rozumiany przez nas jako proces doskonalenia kompetencji pod kierunkiem coacha, polegający na nabywaniu nowych umiejętności i korygowaniu nieskutecznych zachowań. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (coach), a jego klientem. Proces coachingowy oparty jest na obserwacji szkolonej osoby w trakcie wykonywanej przez nią pracy, na jej samoocenie, udzielaniu informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby nim objętej w osiągnięciu uzgodnionych z coachem celów. Istotą tego procesu jest zarówno wykorzystanie posiadanych przez podopiecznego zasobów (wiedzy i umiejętności), odpowiednie zmotywowanie go, jak i udzielenie mu wsparcia w celowym zwiększeniu efektywności funkcjonowania. Proponujemy Państwu cykl indywidualnych spotkań adresowanych do osób, chcących aktywnie pracować nad własnym rozwojem. Zakres i tempo pracy podczas sesji dostosowany jest do indywidualnych predyspozycji (mocne i słabe strony), poziomu wiedzy i motywacji uczestnika.

Korzyści dla organizacji
  • Zwiększenie zaangażowania w rozwój przełożonych i ich podwładnych
  • Poprawa efektywności pracy zarówno menedżera jak i jego zespołu
  • Rozwój umiejętności ukierunkowywania podległych pracowników na konkretne działania przydatne do realizacji codziennych obowiązków zawodowych
  • Zwiększenie samomotywacji pracowników
Kiedy warto przeprowadzić

Coaching menedżerski warto wprowadzić w dynamicznie rozwijających się firmach właściwie reagujących na nieustające zmiany rynków i otoczenia biznesowego, kiedy to standardowa forma doskonalenia kompetencji i rozwoju pracowników wyższego szczebla (szkolenia tradycyjne), nie przynosi oczekiwanych efektów. Metoda ta pozwala organizacji podnieść zaangażowanie i motywacje pracowników, a tym samym zwiększyć efektywność ich pracy.


Life coaching

Life coaching jest procesem odkrywania i wydobywania pełnego potencjału osoby. Zasadniczym celem coachingu jest wsparcie osoby nim objętej w osiągnięciu uzgodnionych z coachem celów. Istotą tego procesu jest zarówno wykorzystanie posiadanych przez podopiecznego zasobów (wiedzy i umiejętności), odpowiednie zmotywowanie go, jak i udzielenie mu wsparcia w celowym zwiększeniu efektywności funkcjonowania. Jeśli zatem poszukujesz własnej drogi życiowej bądź zawodowej, chcesz zrozumieć osobiste zamierzenia i cele, polepszyć relacje z innymi ludźmi czy po prostu osiągnąć równowagę życia osobistego i zawodowego life coaching jest najlepszym na to sposobem.

Dlaczego warto
  • Zwiększenie samomotywacji klienta
  • Pomoc w szybszym i bardziej zrównoważonym rozwoju
  • Zdobycie wiedzy i koncentracja na mocnych stronach klienta
  • Polepszenie relacji z innymi
  • Zdobycie umiejętności motywowania innych