BHP

Szkolenia z obszaru BHP
  • Szkolenie wstępne BHP
  • Szkolenie okresowe BHP – dla pracodawców, dla pracowników służby BHP, dla robotników, dla stanowisk administracyjno-biurowych, dla stanowisk inżynieryjnych
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Szkolenia alipinistyczne (prace na wysokości)